Porządek Mszy Św.

NIEDZIELA: Bolechowo Osiedle, ul. Obornicka
8.00 dla dorosłych | 9.30 dla młodzieży | 11.30 dla dzieci

Bolechowo Osiedle, ul. Obornicka                  
18.00 Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek
08.00 Środa

Bolechowo, ul. Szkolna                                        
18.00 Sobota 

Aktualności:

Zapraszamy do słuchania wielkopostnych rekolekcji pt. "Mleko i miód",
które głosi o. Adam Szóstak PO.

 

1079mleko_i_miód.jpg

 

Czytania na każdy dzień: 22 -28 III

 1082265-2.jpg

 

(J 12,20-33)
Wśród tych, którzy przybyli,
aby oddać pokłon /Bogu/ w czasie święta, byli też niektórzy Grecy.
Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej,
i prosili go mówiąc:
Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi.
Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź:
Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze,
zostanie tylko samo,
ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
Ten, kto kocha swoje życie, traci je,
a kto nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.
A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć?
Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny.
Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę.
Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba:
Już wsławiłem i jeszcze wsławię.
Tłum stojący /to/ usłyszał i mówił:
Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego.
Na to rzekł Jezus:
Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was.
Teraz odbywa się sąd nad tym światem.
Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony.
A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.
To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

 

 

MARZEC 2015
22 V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Jr 31,31-34; Ps 51,3-4.12-15; Hbr 5,7-9; J 12,26; J 12,20-33
23 PONIEDZIAŁEK Dn 13,41-62; Ps 23,1-6; Ez 33,11; J 8,1-11
24 WTOREK Lb 21,4-9; Ps 102,2-3.16-21; J 8,21-30
25 ŚRODA Iz 7,10-14; Ps 40,7-11; Hbr 10,4-10; J 1,14ab; Łk 1,26-38
26 CZWARTEK Rdz 17,3-9; Ps 105,4-9; Ps 95,8; J 8,51-59
27 PIĄTEK Jr 20,10-13; Ps 18,2-7; J 6,63b.68b; J 10,31-42
28 SOBOTA Ez 37,21-28; Ps: Jr 31,10-13; Ez 18,31; J 11,45-57

  

 Modlitwa w drodze - krótkie rozważania Słowa Bożego z danego dnia.

963beznazwy.jpg 

 

Święto Paschy. Jezus myje nogi swoim uczniom.

PASCHA to święto "PRZEJŚCIA" Boga wśród swego ludu: dzięki niemu lud ten został cudownie uwolniony z Egiptu. A więc Pascha to "przejście" z niewoli do wolności, z Egiptu przez Morze Czerwone i pustynię do ziemi obiecanej. Zatem Pascha jest nie tylko pamiątką wielkich dzieł Bożych, ale jest też zapowiedzią ostatecznego wyzwolenia w czasach mesjańskich.

W punkcie przejścia od jednego etapu dziejów do drugiego, jakby w punkcie przecięcia się dwóch linii, znajduje się Pascha Chrystusa, zapowiedziana i przygotowana przez Paschę Izraela. Żydowski baranek paschalny jest tylko figurą i zapowiedzią Chrystusa, który zostanie ofiarowany jako Prawdziwy Baranek, aby przynieść usprawiedliwienie i wyzwolenie z niewoli grzechu, śmierci i szatana. "Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha" (1 Kor 5,7).

więcej

Triduum Paschalne - Trzy Święte Dni.

 

"Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej, osiąga swój szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się nieszporami Zmartwychwstania Pańskiego" - czytamy w kalendarzu liturgicznym.

więcej

Zwyczaje i tradycje Wielkanocne.

392wielkanoc.jpg

Niedziela Palmowa - Wielki Tydzień.

Palemki na szczęście.

Świąteczne porządki.

Triduum Paschalne.

Boże Rany. Święconka.

Zwyczaj malowania pisanek. Jak je zrobić?

Liturgia Wigilii Paschalnej. Rezurekcja.

Uroczyste śniadania. Byby wielkanocne i mazurki.

Szukanie prezentów od zająca.

Symbole: palma, zając, baranek, jajko i kurczak.

Lany Poniedziałek - Śmigus Dyngus.

Chrześcijańskie symbole Wielkanocy: ogień, paschał, woda, chleb, jajko, baranek, sól, olej.

więcej

WSKAZANIA PASTERSKIE 

DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH

W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2015

 

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK). 

Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad:

 

więcej

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach 18 – 22 lutego br. odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. W tym roku tego trudnego zadania podjął się ks. Robert Klemens -  zakonnik Zgromadzenia Filipinów. Na co dzień mieszka w Gostyniu,  gdzie pracuje w głównym Sanktuarium Maryjnym Archidiecezji Poznańskiej na Świętej Górze. W środę popielcową wygłosił w naszym kościele homilię, tym samym dając początek kilkudniowym rekolekcjom.

W swoich naukach ks. Robert poruszył wiele kwestii związanych z wiarą, ale również naszym codziennym życiem. Na wstępie każdego spotkania dziękował nam za przybycie, za wygospodarowanie czasu. Dziękował, że stajemy się świadkami Jezusa, że uczestnicząc w rekolekcjach dajemy innym do myślenia i skłaniamy do pytań: Po co oni tam idą?

No właśnie, po co? Czego nauczyły nas minione rekolekcje? Co w nas zostało z tych spotkań? Czy pamiętamy jeszcze o czym była mowa? Czy wprowadzimy te nauki  w nasze życie?

Podzielmy się na łamach tego miesięcznika naszymi wrażeniami wyniesionymi z rekolekcji, bądźmy świadkami Jezusa, dzieląc się z innymi swoim przeżyciami, tym, co zapadło nam w serce, tym, co nas poruszyło, wreszcie postanowieniami, które podjęliśmy w trakcie rekolekcji. To może pomóc! – Zwłaszcza tym, którzy jeszcze się wahają, którzy jeszcze nie rozeznali swojej drogi ku Chrystusowi, którzy patrzą na nas szukając w naszych czynach odpowiedzi.

Zachęcam gorąco, przykładem lat ubiegłych, o podzielenie się swoim świadectwem.

Piszcie na adres:

redakcja.puls.parafii@gmail.com

 

 1083DSC_5455.jpg

 

1084DSC_5462.jpg 

WIELKI POST

Trwa Wielki Post, gorąco zachęcam aby ten czas był rzeczywistym zbliżeniem się na nowo do Boga i ludzi. Wykorzystajmy właściwie ten dar łaski Bożej,  czyniąc pokutę 
i walcząc ze złem. Módlmy się codziennie o łaskę przemiany naszych serc i czynów.

więcej

Droga Krzyżowa. Gorzkie Żale.

 

Droga Krzyżowa - to nabożeństwo nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od pretorium Piłata na wzgórze Golgoty. Męka rozważana jest w 14 symbolicznych stacjach. 

 

Gorzkie Żale - to nabożeństwo, które wyrosło z polskiej duchowości i pobożności okresu baroku, Polega również na rozważaniu męki i śmierci Chrystusa na krzyżu.

więcej

Zapraszamy do kaplicy

1075kaplica_bolechowo_jpg.jpg

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM O BOGU?

     

1046Bbr1YWfCAAAPo0F.jpg

 

 

     Zachowania religijne dzieci przejawiają już od najmłodszych lat. Religijność jest po prostu kolejnym etapem rozwoju i przychodzi najmłodszym z ogromną łatwością. Milusińscy lubią wszelkie rytuały, powtarzanie pewnych słów, postaw i gestów.
       Oczywiście wraz z wzrostem zaczynają zadawać rodzicom kolejne , niełatwe pytania.
-Mamo, tato, ile Pan Bóg ma lat?
- Czy się na mnie gniewa?
- Gdzie mieszka i jak chodzi po chmurach?, itd.
  Odpowiadając starajmy się używać języka jak najbardziej zrozumiałego, angażując zmysły dziecka i jego wrodzoną ciekawość świata. To głównie od postawy rodziców zależy jak ich pociecha będzie postrzegać Boga. Jeśli powiemy np, że to stary człowiek z brodą siedzący na tronie, potem będziemy musieli sporo prostować. Mówmy dzieciom, że Pan Jezus je bezgranicznie kocha i słucha z uwagą. Cieszy się , gdy opowiadamy mu o sobie, postępujemy dobrze, robimy dla niego serduszka, rysunki, itd. Maluch doświadczając miłości i ciepła rodziców oraz biorąc z nich przykład chętnie uczestniczy w spotkaniu z Bogiem.

więcej

News

Krzyż z San Damiano

      Jak każdy zauważył – wchodząc do kościoła naszej kaplicy – można pośrodku prezbiterium zobaczyć niecodzienny krzyż. Z jednej strony jak każdy krzyż – znak naszego zbawienia, odkupienia grzechów, znak miłości Boga do człowieka w Jezusie Chrystusie. Z drugiej jednak strony jego niezwykłość polega na tym, że właśnie przed tym krzyżem spotkał Jezusa Giovanni Bernardone, późniejszy św. Franciszek z Asyżu. Za czasów św. Franciszka (1182 – 1226) krzyż był umieszczony w kościele w San Damiano nieopodal murów miasta.
      Jak uczy doświadczenie całych pokoleń, ci którzy potrafią odczytać ten krzyż – ikonę Jezusa ukrzyżowanego wraz z towarzyszącymi scenami i postaciami zespolonymi w jedną całość – mogą doświadczyć różnorodnych przeżyć duchowych zbliżając się do Jezusa, widząc Go w tym znaku ikony – krzyża.
      Krzyż w naszym prezbiterium z widocznym Jezusem na tle krzyża jest wyrazem pragnienia parafian aby mogli kontemplować Jezusa ukrzyżowanego. Pragnienie to świadczy o głębokiej wierze w Jezusa i wdzięczności, która może być coraz większa widząc bliżej umęczone ciało Jezusa – ofiarę za nasze grzechy. Wydaje się, że dobór właśnie krzyża z kościoła z San Damiano jest właściwą odpowiedzią na pragnienie ludu Bożego.
      Kopia tego krzyża jest przywieziona z Asyżu dnia 14 marca 2014 roku i dzień później została umieszczona w prezbiterium.

więcej

News

Nasze dobre pomysły - dla CIEBIE -

 
BIBLIOTEKA. KINO. MOC MĘŻCZYZN. MOC KOBIET...  
 
zapoznaj się z naszymi propozycjami.
więcej

Ku Niebu!

1061DSC_9567-kopia.jpg

POMOC SĄSIEDZKA - POŁĄCZMY SIŁY!

 

Na naszej stronie istnieje możliwość zaoferowania swojej sąsiedzkiej pomocy.

 WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU: http://www.parafia-bolechowo.pl/index.php?q=100

 

więcej

Strefa Doradztwa Chrześcijańskiego zaprasza w czwartki.

910foto123.jpgW czwartki w godzinach od 17.45 do 19.30. zaprasza Strefa Doradztwa Chrześcijańskiego. Jest to miejsce i czas aby indywidualnie porozmawiać o życiu i jego doświadczeniach, które z sobą niesie.  To czas i miejsce, aby porozmawiać indywidualnie z psychologiem – doradcą chrześcijańskim, o rozwoju swoich marzeń, osobowości czy otrzymać dodatkowe wsparcie duchowe i psychologiczne. Spotkania prowadzi p.Magdalena Tokłowicz - doradca chrześcijański, psycholog i psychoterapeuta systemowy. Zapraszamy wszystkich chętnych chcących kształcić i rozwijać swoja osobowość w duchu chrześcijańskich wartości oraz potrzebujących kompetentnej pomocy. Na spotkanie dobrze jest umówić się telefonicznie z p.Tokłowicz:
tel. 695 857 555, mail: magda.strefanadziei@gmail.com 

************************** DOBRA INWESTYCJA **************************

549dom parafialny2.JPGDuży zadbany dom z możliwością zaadaptowania 

na siedzibę firmy, budynek użyteczności publicznej, dom spokojnej starości itp.


Atrakcyjna lokalizacja w zabytkowym parku
- zaraz przy obwodnicy Murowanej Gośliny.


Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt
z proboszczem - kom. 660 419 624

BĄDŹ NA BIEŻĄCO :-)

848newsletter1.jpg

 

Wiemy jak wiele serwisów informacyjnych macie Państwo do wyboru, dlatego doceniamy, że tak wielu z Was zarejestrowało swój adres mailowy na naszej stronie.
Grono obserwatorów facebooka też nam się rozrasta.
Obiecujemy, że nie zawiedziemy Waszego zaufania i będziemy Was karmić wyłącznie konkretnymi i wartościowymi informacjami.
Każdą otrzymaną wiadomość prosimy odważnie komplementować lub zganić.

Swój adres mailowy można zarejestrować TUTAJ.

Znaczenie wybranych określeń liturgicznych i kościelnych.

286.lupa.jpg

 

- Nie rozumiem tych kościelnych słów  :-(     

 

- Nie szkodzi - weźmiemy je pod lupę.    

 

KLIKNIJ LUPĘ!

Modlitwa do Michała Archanioła

1059michal3-kopia.jpg

1057michal1-kopia.jpg1058michal2-kopia.jpg

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona stosuje zasady POLITYKI PRYWATNOŚCI. 
Zgodnie z wymogami ustawy "o ochronie danych osobowych" z dnia 29/08/1997 (Dz.U. 133, poz. 833/1997) wszystkie dane osobowe wprowadzane podczas rejestracji są bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu skontaktowania zainteresowanych osób.

więcej

e-parafia
Menu
Tweety na temat @Daj_Mi_Znak Menu