W naszej Parafii przygotowanie do bierzmowania odbywa się w małych grupach prowadzonych przez tak zwanych animatorów. Kandydaci do bierzmowania wraz z animatorem uczą się wspólnie jak rozmawiać o tym, co Boże, wspólnie dzielą się wiarą. Posługa animatora jest realizowana pod kierunkiem księdza Proboszcza, który czuwa nad całym procesem przygotowania do bierzmowania. Podczas spotkań jest dużo czasu na modlitwę osobistą i formację duchową. Animatorzy mają być nie nauczycielami wiary, ale świadkami. Kluczowe w ich powołaniu jest doświadczenie miłości Boga, relacji z Chrystusem i chęć dzielenia się tym. Spotkaniaopierają się na drodze ewangelizacji, świadectwa i wspólnoty. Dzięki nim animatorzy mają zapraszać młodzież do uczestniczenia w życiu Kościoła, a z drugiej strony mają też być po prostu przyjaciółmi, których można o wszystko zapytać, można z nimi porozmawiać.

 

                                                        animatorka Joanna