Informacje o zapisach młodzieży do bierzmowania …

Trwają zapisy do grup przygotowania do sakramentu bierzmowania klas VIII  i starszej młodzieży. Zapisy do niedzieli 7 października 2023. Miejsce zapisów: biuro parafialne lub po mszach świętych. 

więcej

PODEJMIJ DECYZJĘ bycia z Jezusem.

To już ostatni etap przed Tobą - ostatnia prosta, na końcu której ponownie spotkasz się z Jezusem.

Teraz musisz podjąć dezycję, czy dalej chcesz iść razem z Nim - Jego Drogą.

Pliki do pobrania

więcej

Bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha".

Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków. Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.
Bierzmowany (dorosły "dojrzałością Chrystusową") zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii i w świecie: w swym zawodzie i w polityce, w rodzinie i w społeczeństwie, na ulicy i w kościele.

Dokumenty potrzebne do sakramentu Bierzmowania:
1 - metryka chrztu,
2 - zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
3 - w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenie katechizacji szkolnej.