Dokumenty potrzebne do sakramentu chrztu:

1 - akt urodzenia dziecka (odpis),
2 - wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
3 - dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
4 - zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary. 

Co to jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego. Kto bowiem nie przyjmie sakramentu chrztu, nie może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa: "Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3,5)

 

"Chrzest to dopiero początek, jakby zasadzenie drzewa, które ma teraz wrastać korzeniami w glebę, czerpać z niej pokarm, rosnąć i wydawać owoc. Do rozwoju wiary potrzebne nam są mocne doświadczenia, w których zobaczymy działanie Boga w sposób nie pozostawiający żadnej wątpliwości. Jednak prawdziwy wzrost nie dokona się bez ciszy modlitwy, bez wewnętrznego zmagania o "wyzucie się z ciała grzesznego", bez codziennego dawania odpowiedzi na głos Jezusa, który przywołuje do siebie swoich uczniów.

Mira Majdan, "Oremus" wrzesień 2005, s. 25"

 

Prosimy o zastanowienie się przy wyborze imienia dla dziecka. Polskie imiona są piękne i jest z czego wybrać, nie musimy brać przykładów z innych krajów. Co prawda decyzja należy do rodziców, ale należy wziąć pod uwagę również dobro dziecka, by gdy stanie się dorosłe nie zastanawiało się dlaczego rodzice dali mu takie imię, a nie inne.