Chroń mnie dobry Boże, gdy się spać położę.

Niech Twoi anieli staną u pościeli.

Dałeś mi dzień cały - żyć dla Twojej chwały.

Daj bym powstał zdrowo - chwalić Cię na nowo!