Drodzy członkowie grupy OREMUS

Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy podjęli trud codziennej modlitwy w intencjach naszej wspólnoty parafialnej Najświętszego Serca Pana Jezusa. W grupie nastąpiło trochę zmian: jedni zrezygnowali, inni doszli do grupy. Zaktualizowałem listę zaangażowanych w to ważne modlitewne dzieło parafialne. W piśmie świętym jest wiele wezwań aby modlić się za wspólnotę (parafialną). Ma to ogromny wpływ na jej rozwój, dynamikę i przemianę osób, które do niej należą. To niesamowite, że możemy mieć wpływ na ,,ściąganie” łaski Bożej na ziemię i przemianę na lepsze poszczególnych osób i dzieł, które parafia prowadzi. Jesteście bardzo ważni we włączenie się w dzieło zbawienia ludzi, którzy żyją wśród nas, a nie rzadko potrzebują naszego wsparcia modlitewnego. Gdy się kiedyś w niebie wszyscy razem spotkamy to zobaczymy tych, którym pomogliśmy. Wierzę, że już teraz na ziemi w tym czasie będziemy widzieć owoce naszej wspólnej modlitwy. Jest ona bezcenna! Bardzo Wam dziękuję za waszą wytrwałość, konsekwencje, odpowiedzialność za parafię. Dziękuję za Wasz dar serca.

Rozmodlona parafia sprawia, że Bóg ma otwartą drogę do serc ludzkich. Parafia rozwija się a ludzie nakarmieni łaską Bożą nawracają się, a wierzący umacniają swoją wiarę. Owoc ostateczny to przemiana ludzi na wzór Jezusa aby coraz bardziej kochać Boga i ludzi, a także samego siebie tzn. chcąc dla siebie prawdziwego dobra, które wskazuje nam Bóg.

Pozwolę sobie przypomnieć pewne zasady. Wasz dar serca modlitwy obejmuje 10 minut modlitwy (niektóre nowe osoby zdeklarowały się na 5 minut, za które również jestem bardzo wdzięczny). Modlitwa może być w dowolnym czasie w jakiej kolwiek formie, obojętnie w jakim miejscu. Kto chce i może niech ofiaruje trudy życia lub cierpienia, które czasami nas ,,nawiedzają”.

Modlić się możemy na różańcu, koronką do miłosierdzia Bożego, czy po prostu własnymi słowami.

Poniżej podaje kilka konkretnych intencji, które pokazują miejsca i potrzeby obmadlania ludzi, spraw i działania naszej parafii. Mając konkrety intencji lepiej rozumiemy potrzeby, a przez to bardziej się zaangażujemy i ,,poczujemy’’ wspólną odpowiedzialność za naszą Rodzinę Parafialną.

Prośmy Boga w następujących intencjach:

  1. W intencji całej parafii - parafian, proboszcza – o przemianę na wzór Serca Jezusa i Maryi
  2. O umocnienie wszystkich, którzy są przy Bogu, a o nawrócenie tych, którzy się pogubili i potrzebują szczególnej łaski nawrócenia
  3. Za dzieci, młodzież i całe rodziny o potrzebne łaski Boże
  4. Za wszystkie dzieła parafialne, a szczególnie za dzieło ewangelizacji parafii
  5. Za chorych i cierpiących, samotnych o pokrzepienie na duszy i ciele.
  6. Za wszystkich ludzi, którzy służą, a szczególnie za tych, którzy podejmują najtrudniejsze zadania np. ewangelizację i walkę ze złymi duchami – nie tylko za nich ale także za ich rodziny jako osłonę przed zemstą złego ducha.
  7. W intencji budowy kościoła o nowych darczyńców. Na koniec jeszcze raz Wam dziękuję za Waszą modlitwę i poświęcenie, wytrwałość. Bardzo na Was liczę. Zaproście jeszcze innych do tej ,,nieformalnej’’ grupy. To takie proste… Kto by chciał dołączyć z Waszych znajomych niech się zgłosi abyśmy wiedzieli ilu nas jest i jak się rozwijamy. Taki ,,zapis” jest ważny z telefonem (najlepiej komórkowym) i adresem abyśmy co jakiś czas mogli wam przesłać esemsem wiadomość np. nagłej i pilnej dodatkowej intencji modlitewnej.

Naszą grupie OREMUS będzie pilotował – reprezentował p. Rafał Śliwiński – nasz szafarz komunii św. ( posługuje na godz. 9.30 w niedzielę) , proszę do niego bezpośrednio się kierować. Może On też w moim imieniu coś Wam przesłać. Oczywiście proboszcz czuwa nad całością

Świat atakuje złem – brońmy się modlitwą i pomagajmy w tym innym abyśmy sami nie dali się zwieść i innym w tym pomogli.

Podaje namiary do p. Rafała Śliwińskiego: telefon: 605 187 605

mail: rafal.sliwinski@fg.net.pl

Mój telefon pewnie znacie ale przypomnę: 660 419 624

Proponujemy abyśmy się wspólnie spotkali aby się twarzowo poznać i wspólnie pomodlić. Proponowany termin to: 12 września 2017 ( wtorek). 18.00 msza św. a potem spotkanie w salce. Proszę kto może niech przyjdzie.

Z całego serca wszystkich błogosławię : ks. Remigiusz Kobusiński