Po co ten  sakrament małżeństwa? Czy nie można by tak poprostu żyć razem?  Co mi to da, że w kościele będę ślubował?  

Pewnie nic.

Tak postawione pytania i narzucająca się najbardziej popularna odpowiedź to niemal przebój młodych, którzy nie znając prawdziwej odpowiedzi - odpowiadają jest mi to niepotrzebne...

Posłuchajmy jednak innej odpowiedzi młodego małżeństwa z kilkuletnim stażem, którzy znając właściwę odpowiedź, postanowili wcielić ją w życie...

więcej

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Małżeństwa: 
1 - aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
2 - dowody osobiste,
3 - ostatnie świadectwo katechizacji,
4 - świadectwo bierzmowania,
5 - zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
6 - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem z następującymi dokumentami:

  • metryką chrztu z datą nie przekraczającą 3 miesięcy od dnia jej wydania, fakt zawarcia małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca chrztu i jest odnotowany w Księdze Metrykalnej.
  • świadectwo z katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej (licealnej, zawodowej, technicznej). Kandydaci, którzy nie mają takiego świadectwa zobowiązani są do skorzystania z tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego.
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (nie jest to świadectwo katechezy)
  • informacją o bierzmowaniu, jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, uzyskuje potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana 
  • dowodami osobistymi,
  • wdowcy - z metryką zgonu współmałżonka,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
  • zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważnym trzy miesiące.