Patronat nad paramentami liturgicznymi i szatami.  

 

Liturgie, jako Święte Obrzędy organizowane w Świątyni Bożej muszą odbywać się w należytej oprawie. Na spełnienie tego warunku składa się praca kilku zaangażowanych  w to osób z Parafii. 

Przed dwoma laty podjęłam się jednej z takich funkcji. Objęłam początkowo patronat nad bielizną kielichową a następnie częściowo nad szatami liturgicznymi.  Funkcję tą przejęłam po wielce szanowanej i kochanej Pani Ani, która przez długie lata pełniła  ją w naszej Parafii lecz której obecnystan zdrowia nie pozwala się już w to angażować. 

Postanowiłam podjąć się tej posługi, traktując ją jako w pewnym sensie swoją misję do spełnienia. 

Szaty Kapłana odprawiającego Mszę Świętą pełnią ważną rolę w tym obrzędzie. Alby , komże symbolizują biel o jaką modli się kapłan podczas ich ubierania : „Wybiel mnie Panie i oczyść serce moje abym omyty we krwi Baranka cieszył się radością na wieki.” Nie jest to więc bagatelna rzecz, aby biel na nich była nieskazitelna. 

Obrusy ołtarzowe uszyte z naturalnego materiału, lśniąco białe , wykrochmalone i gładko wyprasowane przykrywają stół na którym następuje przemienienie chleba w Ciało Chrystusa i wina w Krew Jego. O taki wygląd odpowiedni dla tego Misterium należy pieczołowicie zadbać. 

Ważne są także elementy tzw. bielizny kielichowej, do czego zalicza się korporały, puryfikaterze oraz ręczniczki. 

Z elementów tych korporały nakładane na obrusy ołtarzowe pod kielich muszą być traktowane ze szczególną dbałością anawet w pewnym sensie z szacunkiem, gdyż to na nie mogą spaść cząsteczki Najświętszego Sakramentu a wiadomo, że w każdej nawet najmniejszej Jego partykule jest obecny Pan Nasz Jezus Chrystus. 

Puryfikaterz służy do oczyszczenia kielicha. Podczas tej czynności wsiąka w niego Krew Chrystusa. 

 

Daj Panie Boże abym z należytym szacunkiem i atencją spełniała posługę, której się podjęłam. 

Przyjmij Panie, w darze ode mnie czas i środki jaki poświęcam na wypełnienie tego zadanie. 

 

Przygotowała:  Julitta Szuman