Jeśli jesteś w potrzebie materialnej a konkretnie w żywnościowej, możesz przyjść po żywność dwa razy w miesiącu do parafii.  W każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 16.00 do 17.30.  Należy podać dane osobowe, ilość osób w rodzinie oraz  podpisać ważny regulamin.  Żywność pochodzi z Wielkopolskiego Banku Żywności. Jest to żywnośc o bardzo krótkim terminie ważności do spożycia.  Za spożywanie produków przeterminowanych organizator ,,Caritas Parafialna" nie bierze odpowiedzialnoći. 

Zapraszamy.