Vademekum związków niesakramentalnych. Płock.

W trosce o dobro duchowe wiernych, po głębokim namyśle i rozeznaniu znaków czasu, w oparciu o niezmienne Magisterium Kościoła katolickiego, w myśl Wytycznych pastoralnych do adhortacji „Amoris laetitia” Konferencji Episkopatu Polski[1], statutów XLIII Synodu Diecezji Płockiej, po uzyskaniu opinii Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, diecezjalnego duszpasterza rodzin, dekanalnych duszpasterzy rodzin, diecezjalnego duszpasterza związków niesakramentalnych, rejonowych duszpasterzy związków niesakramentalnych oraz wielu kapłanów i świeckich, przedkładam duszpasterzom i wiernym świeckim diecezji płockiej wskazania dotyczące duszpasterstwa związków nieregularnych, aby w myśl zalecenia św. Augustyna w sprawach pierwszorzędnych zachowana była jedność, w drugorzędnych – wolność, a we wszystkich – miłość, ponieważ „duszpasterskie towarzyszenie osobom będącym na drodze rozeznania musi odbywać się «zgodnie z nauczaniem Kościoła i wytycznymi biskupa» (AL 300)”[2].

więcej

Katolik w związku niesakramentalnym

Wielu rozwiedzionych katolików, będąc świadomymi konsekwencji swojej decyzji w wymiarze religijnym, z różnych racji pozostaje w związkach niesakramentalnych. Jaki jest status tych osób w Kościele? Często słyszy się opinie, że osoba decydująca się na życie w stanie permanentnego grzechu ciężkiego sama stawia się poza nawiasem Kościoła.

więcej