Znamy wszyscy uczynki miłosierdzia co do duszy i  co do ciała. Do jednych z nich należy: umarłych pogrzebać.

Trzeba przyznać, że w naszej polskiej rzeczywistości(choć nie tylko u nas) uroczystości pogrzebowe są przeżywane z ogromnym szacunkiem i pamięciom o zmarłych. Świadczą o tym zazwyczaj dziesiątki a nawet setki osób uczestniczących w pogrzebie.  Zazwyczaj idą w zapomnienie złe wspomnienia (jeżeli takowe były) i wielu pragnie oddać tą ostatnią przysługę zmarłemu.  To bardzo chwalebne i godne pochwały.  Chyba w tej kwestii nie trzeba wiele się rozpisywać.

Dziękując rodzinie, która zawsze dba o osoby, które odeszły do wieczności, nadmienię tylko, że warto o zmarłej osobie nie tylko pamiętać i wspominać co było dobre ale również pamiętać codziennie w modlitwie aby dana osoba oczyszczona ze zmazy grzechu mogła jak najszybciej oglądać Boga twarzą w twarz i aby mogła przebywać na zawsze w królestwie Bożym gdzie panuje już tylko miłość, pokój i dobro... 

Modlitewa pamięć o osobie zmarłej,  jako wyraz naszej miłości, uzupełnia braki miłości, które najprawdopodobniej zmarła osoba pozostawiła po sobie. A my możemy to uzupełniać prosząc Boga aby    nasz czas, ofiary i modlitwy, odpusty, czy ofiarowane msze św.  wraz z komunią św.  skutecznie przelały miłość  tam gdzie za życia osoby zmarłej  był jej brak.  Mówimy wówczas o pomocy duszom czyśccowym. 

Pogrzeb osoby zmarłej można zgłoszać w biurze parafialnym, po każdej mszy św. lub po umówieniu się telefonicznym ( tel. proboszcza: 660 419 624). Najlepiej przyjść już z aktem zgonu osoby zmarłej. Jednak nie zawsze jest to możliwe.  Zatem termin pogrzebu można ustalić wcześniej bezpośrednio w biurze  lub telefonicznie a potem donieść brakujące dokumenty. 

Nasza parafia nie posiada własnego cmentarza zatem korzystamy z uprzejmości sąsiedniej parafii tzn. św. Jana Chrzciciela w Owińskach. 

Jednak  kolejność załatwiania uroczystości zaczynamy od proboszcza z Bolechowa, który  wraz z rodziną ustala termin pogrzebu, wpisuje personalia zmarłej osoby do parafialnej księgi zmarłych i na tej podstawie wypisuje dokument dla parafii w Owińskach, która jest rządcą cmentarza.  Zazwyczaj proboszcz sprawdza czy termin wspólnie ustalony z rodziną, co do pogrzebu, nie koliduje z pogrzebem z parafii w Owińskach, która jako zarządzająca cmentarzem ma pierwszeństwo daty i godziny pochówku parafian z Owińsk.Współpraca  między parafiami układa się bardzo dobrze. Chodzi o pewien porządek. 

Zwyczajowo uroczystości pogrzebowe odbywają się w ten sposób, że najpierw jest msza św. w kościele w Bolechowie - Osiedlu, a potem przejazd na cmentarz  w Owińskach.  Zwłoki osoby zmarłej, firma pogrzebowa wcześniej przwozi do kaplicy cmaentarnej w Owińskach. 

W sytuacji gdy pogrzeb parafianina lub parafianki odbywa się na cmentarzach komunalnych w Poznaniu, wówczas w parafii odprawiona jest msza św. według ustaleń z rodziną, następnie pogrzeb odbywa się na danym cmentarzu komunalnym lub innym, prowadzony przez cmentarnych kapelanów. Im też rodzina musi przedłożyć dokument z parafii, że osoba zmarła była wierząca i może mieć katolicki porzeb.