Różaniec Rodziców za dzieci jest formą modlitwy wspólnotowej opartej na schemacie Żywego Różańca. Obecnie w naszej Parafii taką formę modlitwy podjęło ponad 30 osób. Jako rodzice modlimy się intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków grupy odmawiając codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną nam na dany miesiąc tajemnicą, w wybranym przez siebie miejscu i czasie. W ten sposób codziennie za dzieci objęte modlitwą odmawiany jest cały różaniec. Z każdym kolejnym miesiącem przechodzimy do kolejnej tajemnicy różańcowej. Aby taka forma modlitwy była przystępna dla każdego, jedyną formą zobowiązania jest odmawianie jednej dziesiątki różańca świętego. Spotkania całej grupy organizowane są w parafii co najmniej raz w roku, w formie wspólnej mszy świętej, a następnie spotkania „przy kawie” i dzielenia się świadectwem wiary.

W naszej parafii do wspólnej modlitwy zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych, rodziców chrzestnych, rodziców pozostających w związkach niesakramentalnych, dziadków oraz innych członków rodzin, wychowawców, nauczycieli, katechetów i opiekunów dzieci, a także wszystkie osoby pragnące modlić się za nasze dzieci. Modlimy się o Boże prowadzenie i błogosławieństwo, życie w łasce uświęcającej, ochronę przed złem i prowadzenie Matki Bożej. Prowadzimy także „pogotowie modlitewne”, kiedy w nagłej czy pilnej sprawie dotykającej kogoś z nas lub osób nam najbliższych, jako wspólnota modlimy się w dodatkowej, konkretnej intencji np. o pomyślny przebieg operacji, powrót do zdrowia czy rozwiązanie trudniej rodzinnej sytuacji.

Jako wspólnota, składając na ręce Matki Bożej prośby i troski, powierzamy Panu Bogu nasze dzieci. Modląc się dajemy świadectwo naszej wiary, mamy oparcie w modlitwie innych osób, a także okazję do pogłębiania modlitwy. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!