Życie chrześcijanina jest drogą.

Drogą, która wiedzie nas do Boga, do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości w niebie.

Jeśli chcemy być naśladowcami Jezusa Chrystusa musimy podążać drogą, którą On nam wyznaczył.

Od kilku lat przygotowuję gazetkę ewangelizacyjno - informacyjną. Treści w niej zawarte, przeprowadzające parafian przez kolejne okresy roku liturgicznego, mogą stanowić pewnego rodzaju znaki drogowe na drodze naszej wiary. Są zapowiedzią co, kiedy i dlaczego będziemy przeżywać
w Kościele.

Celem gazetki jest przygotowanie wiernych do zbliżających się świąt, uroczystości, nabożeństw poprzez opisanie ich znaczenia w liturgii, tradycji, symboli. W okresie zwykłym roku liturgicznego zamieszczane są informacje o życiu i dokonaniach osób świętych, o aktualnych i ważnych sprawach dziejących się w Kościele.

Ufam, że informacje zawarte w gazetce są pomocne w codziennym podążaniu drogą wiary
i przyczyniają się do lepszego poznania Boga.

                                                                                          Ewa Dux