Członków Rady Ekonomicznej wybiera proboszcz po konsultacji z wiernymi. W skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi, gotowi lojalnie z nim współpracować, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych.
Głównym zadaniem Rady Ekonomicznej jest pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami materialnymi parafii.
Rada Ekonomiczna parafii nie jest osobą prawną i nie ma prawa reprezentowania parafii wobec czynności prawnych. Zarządcą i reprezentantem prawnym majątku parafii jest proboszcz. Rada Ekonomiczna powinna składać się przynajmniej z dwóch doradców.
 

W naszej parafii od kilkunastu lat działa Rada Ekonomiczna wspierająca proboszcza w sprwach materialnych parafii.  Obecnie liczy ona 5 członków wraz z proboszczem. Jej pracę łatwo ocenić ... wystarczy popatrzeć jak pięknieje budowany nasz kościół. ... :)

                                                                             Ks. Remigiusz Kobusiński